Kermis

Volksvermaak van oudsher!


De kermis is al sinds mensenheugenis (en eigenlijk nog verder) in ons dorp een rond Koninginnedag niet uit ons straatbeeld weg te denken begrip! Want Ouderkerk aan de Amstel was één van de eerste dorpen in de wijde omgeving waar de kermis met Koninginnedag werd gehouden. De Ouderkerkers wisten vroeger tenminste al hoe ze moesten feesten...

In Ouderkerk wordt de kermis georganiseerd door het Oranjecomité. In het centrum van het dorp, op Het Kampje, dat het hele jaar gewoon een parkeerterrein is, wordt de kermis opgesteld als middelpunt van de activiteiten rond Koninginnedag!

 

Het groot-vermaak bestaat ondermeer uit de Botsauto's, Zweefmolen, Rupsbaan en een Frisbee, Verkoop-zaken als de Snoepkraam, Suikerspin/Popcorn, Gebakkraam, Vis, Patat/Snacks/IJs, Speel-zaken als de Holly Cranes, Jackpot, Schuivenspel, Schietvermaak, Klokkenspel, Kop van Jut, Boksbal en het Basketbalspel, Kinder-zaken als Mini-Cars, Blikkiegooien, Hengelen en Touwtrekken.Al deze zaken vragen om publiek, oftewel mensen, die op de kermis komen. Gedurende de kermisdagen wordt daarom een programma van activiteiten opgesteld en bekend gemaakt in het welbekende oranje programmaboekje, beter bekend als het feestprogramma. Die activiteiten worden uitgebreid met andere (zo mogelijk nieuwe) activiteiten als de belangstelling ergens voor terugloopt.

Bij de meeste activiteiten zijn prijzen te winnen. De activiteiten worden grotendeels verdeeld over de dagen dat de kermis open is. Voor kinderen bestaan de te winnen prijzen met name uit oranjekaarten. Zo'n oranjekaart bevat 10 bonnetjes van € 0,50 die als geld gebruikt kunnen worden op een van de laatste dagen van de kermis. Dit betekent overigens niet dat de attracties maar € 0,50 kosten!

De schoolgaande kinderen in Ouderkerk krijgen de hiervoor benodigde informatie in een enveloppe via hun school. Voor de kinderen, die wel in Ouderkerk wonen maar hier niet op school gaan, is het ook mogelijk de enveloppe met informatie te krijgen, door zich op een centraal adres aan te (laten) melden.

De gegevens over alle activiteiten staan in het programma, dat het Oranjecomité samenstelt en bij alle inwoners van Ouderkerk persoonlijk wordt thuisbezorgd, tijdens een huis-aan-huis kollekte.
De voorbereiding van de kermis begint meestal pal voor het eind van het zelfde jaar, half november, begin december.

Op de dagen van de kermis moet natuurlijk ook het terrein schoon worden gehouden. 's-Ochtends vroeg om 06:00 uur wordt door een ploegje trouwe vegers het kermisterrein schoon geveegd: Blikjes bier en frisdrank, bierglazen (glas en plastic), afval van gewonnen prijzen, schietkaartjes van de schiettent, kogeltjes van de Kop van Jut, patat- en visbakjes en -zakjes, afgescheurde informatiestrookjes van de oranjekaarten, kortom afval in de breedste zin van het woord wordt 's-ochtends opgeveegd!

Aangezien bij het vegen Comitéleden van de organisatie van de kermis zijn betrokken, maken zij zeer drukke dagen van meer dan 18 uur want ook rond 24:00 uur, als de kermis behoort te gaan sluiten, moet een oogje in het zeil worden gehouden.

Dit alles maakt de organisatie van de kermis toch wel een hele onderneming. Veel mensen weten dit niet. Maar ook hier geldt weer dat het Ouderkerks publiek dit zeer waardeert.

En daar doen we het natuurlijk voor!
Kermis is een oude volkstraditie voor jong en oud. Vooral met de canaval werd van oudsher een kermis gehouden. Inmiddels wordt ook bij andere festiviteiten plaatselijk dit volksvermaak opgesteld. De kermis bestaat uit attracties, die tot doel hebben alle leeftijdsgroepen vertier te verschaffen. Tegenwoordig vindt men veel vermaak-attracties in de attractieparken, die daar het hele seizoen een vaste plaats innemen.
De verpachter is meestal de plaatselijke overheid, die extra inkomsten kan verwerven door een terrein hiervoor beschikbaar te stellen, zoals een markt- of parkeerterrein. Via advertenties in de kermis vakbladen wordt dan de inschrijving opengesteld voor de kermis. Daarbij wordt vooral gelet op het soort attractie, de afmeting, het electraverbruik, e.d.
De Notuliste van het oranjecomité heeft zich verantwoordelijk gesteld voor het in goede banen leiden van het maken van het Feestprogramma, zoals die aan alle inwoners van Ouderkerk wordt uitgedeeld.

Hierbij een impressie van het programmaboekje van 2000.

Het tot stand komen van het feestprogramma begint al vroeg:
20-09-1999 Was de eerste vergadering voor het nieuwe seizoen.
Eerst wordt er een feestprogramma afgedrukt van "vorig jaar" maar met de data van 2000. In de vergadering wordt een begin gemaakt met het vaststellen van de kermisdagen en de activiteiten-dagen (wanneer gebeurt er wat).
Dit jaar is apart het 5 mei-programma punt voor punt doorgenomen, zoals het 5 jaar geleden is gebeurd en vervolgens hoe het in 2000 gaat plaatsvinden.

Na elke vergadering wordt het programma aangepast. Tijdens de eerst volgende vergadering wordt dit vernieuwde programma gebruikt om als leidraad te dienen voor het bespreken van het uiteindelijke feestprogramma.

22-11-1999 (Jaarvergadering) verdere details worden besproken rond de acitiviteiten en veranderingen in het programma aangebracht waar dit nodig is.

24-01-2000 Het programma wordt uitgebreid besproken en aangepast, vooral de activiteiten op 5 mei verdienen extra aandacht (dit gebeurt natuurlijk ook maar eens in de 5 jaar).

14-02-2000 Er verandert eigenlijk niets meer aan het programma, hooguit wat kleine tekstwijzigingen maar niets essentieels.
Het programma wordt nu ook apart afgedrukt met alle medewerkers erop vermeld. Dit wordt uitgebreid besproken en de namen van de medewerkers en coördinatoren worden genoteerd.

13-03-2000 Hetzelfde als de vorige vergadering. Het programma is weer up-to-date afgedrukt met de laatste veranderingen en wordt nu definitief vastgesteld. Ook het programma met medewerkers wordt weer doorgenomen.

Na deze vergadering gaat de Notuliste in dezelfde week naar de drukkerij om een drukproef te laten maken. Deze drukproef wordt door de Notuliste heel precies gecontroleerd, elke komma, hoofdletter, tab, vette tekst, onderstrepingen en natuurlijk alle DATA en TIJDEN!
Vervolgens wordt er een nieuwe drukproef gemaakt want de eerste bevat altijd fouten. Ook blijken er achteraf nog veranderingen noodzakelijk, dus kan dat meteen worden gedaan.
De tweede drukproef wordt nog even gecontroleerd en eventueel hier en daar aangepast.
Als er nu nog iets fout gaat in de lay-out, dan is dat buiten ons bereik:
Het is in de handen van de drukker!

De Penningmeester maakt alle intekenlijsten die nodig zijn voor het deur-aan-deur gaan van de comité-leden en de "externe" vrijwilligers.
In totaal zijn dit maar liefst: 36 Intekenlijsten -en- 4500 Feestprogramma's !!

10-04-2000 Het programma is klaar en wordt uitgedeeld met de intekenlijsten. Ook zijn er nu activiteiten-overzichten afgedrukt voor ieder lid persoonlijk, met zijn taken tijdens de Koninginne-activiteiten.
Kinderen die buiten Ouderkerk naar school gaan, t/m groep 8, kunnen zich op (laten) geven voor deelname aan alle activiteiten bij de familie Westerheijden, tel.nr. 020-4961886.
Alle activiteiten kosten natuurlijk handen vol geld.
We doen onze uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden door op wijze manier het geld te besteden. Door sponsoring van verschillende bedrijven kunnen we zelfs leuke voordelen krijgen waardoor de kosten lager zijn, maar aangezien de bedrijven geen reclame mogen maken, zijn de inkomsten niet zo groot.

De comité-leden gaan daarom elk jaar in de maand april op pad, om langs de deuren van Ouderkerk aan de Amstel te gaan en zo een bijdrage te vragen voor de "Koninginne kinderfeesten".
De bijdrage is geenszins verplicht en daarom mag het boekje gratis worden afgegeven.

In totaal zijn er 36 intekenlijsten met in totaal ongeveer 4500 huizen, dus 4500 te verspreiden programmaboekjes.
Als een contract met een exploitant en zijn attractie niet voor meerdere jaren geldt, moeten we op zoek gaan naar een vervanger. In dat geval moet bijtijds worden gezocht naar een nieuwe exploitant. Dankzij de goede reputatie van de Ouderkerkse kermis, is het vaak mogelijk om een vervangende attractie te krijgen. Maar niet altijd!
Misschien kunnen sommige Ouderkerkers zich wel herinneren dat wij een aantal jaren geleden een grote attractie op de kermis hebben moeten missen. Dat was zo'n situatie waarbij géén exploitant kon (maar wel wilde)  komen vanwege verplichtingen elders. Meestal is dat te wijten aan de vele kermissen die op Koninginnedag worden gehouden.
De voorbereidingen kunnen soms tot vlak voor de kermis duren. Met name vanwege het inplannen van de attracties; de grootte van de attracties en de plekken waar de exploitant zelf wenst te staan omdat hij/zij meent op die plek beter te verdienen. Zo ook de sanitaire voorzieningen, voorzieningen voor (kracht-)stroom en water, plaatsen voor de woonwagens van de exploitanten en natuurlijk ook daar voorzieningen voor electriciteit en water.

Het enige waar wij voor alsnog niet in voorzien, is een bewaking gedurende de nachten. Het komt wel eens voor dat jongeren uit het dorp een kermisattractie openbreken, met name een kinderattractie (stille getuige?) om diverse prijzen te ontvreemden.
Dit is natuurlijk niet goed voor het imago van de kermis en zeker niet voor ons dorp. Extra surveillance door de plaatselijke politie Amsterdam-Amstelland helpt maar tijdelijk; Als de kat van huis is, dansen de muizen...
Stichting Oranjecomité
Moinatstraat 5
1391 TV ABCOUDE
Email: pr@oranjecomite.nl
Email webmaster: webmaster@oranjecomite.nl
IBAN: NL17 RABO 0351 8041 02
BIC: RABONL2U